В резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

22.06.2020г.

 

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Поради технически причини анализът е направен само на база данни от конвенционални станции.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили. Повишения са отчетени само в горните части от водосбора на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. Колебанията на речните нива са от +20 см до -12 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете около праговете за средни води. С водните количества около праговете за високи води са р. Огоста при с. Бутан, горните части от водосбора на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра при гр. (река Росица при гр. Севлиево и р. Джулюница при с. Джулюница).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са до -3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от +10 см до -8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са +8 см до -3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.
Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. През следващите два дни в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават във всички водосбори западно от р. Русенски Лом. По-съществени повишения ще има както следва: днес (22.06) в горното и средното течение на р. Искър, утре (23.06) и на 24.06 в горните течения на реките Лом и Огоста, в горното и средното течение на р. Искър и във водосборите на р. Вит, р. Осъм, р. Янтра. На 25.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през нощта срещу 24.06 и в сутрешните часове на 24.06 в горното течение на р. Вит (по основната река - в района на гр. Тетевен), в горното течение на р. Янтра (в притоците ѝ р. Росица, р. Граднишка, р. Негойчевица – в района на гр. Априлци).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.06) и през следващите два дни в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения са възможни от следобедните часове на 23.06 до обедните часове на 24.06 в горните и средни части от водосбора. На 25.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.06) речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата в горните части от водосбора (реките над яз. Панчарево). На 23 и 24.06, вследствие на валежи, ще има повишение на речните нива в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Mалък Искър и в средното и долното течение на основната река. От вечерните часове на 24.06 и на 25.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.06) и през следващите два дни в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения ще има на 23 и 24.06 в горните и средните части от водосбора. На 25.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (22.06) и през следващите 4-5 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода 23-24.06 са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.