В резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива

07.07.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие в по-голямата част от басейна нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани значителни повишения във водосбора на р. Искър: с до 201 см на р. Искър при гр. Нови Искър и с до 85 см на р. Банкенска при гр. Банкя. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -18 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и р. Искър при гр. Нови Искър, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с до ±4 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -43 см до +43 см), р. Въча при гр. Девин (от -85 см до +84 см) и р. Арда при с. Китница (-26 см до +5 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. По-съществени повишения в резултат на валежи са регистрирани на р. Струма при гр. Перник (с до 24 см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -8 до +2 см и в останалата част от водосбора на р. Струма от -16 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Струма при гр. Перник, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.07), в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от водосборите на реките източно от р. Лом. На 08, 09 и 10.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.07.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.07), в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения главно в горните части на водосбора. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.07.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (07.07) в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. На 08, 09 и 10.07 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.07.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.07) в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от басейна. На 08, 09 и 10.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.07.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (07.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.