В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

19.03.2018г.

За 20 март 2018 г. НИМХ – БАН обявява първа степен (жълт код) за виелици в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили, вследствие на валежи през последното денонощие. Регистрираните колебания са от - 50 см до + 104 см. По-значителни изменения на водните нива са регистрирани на р. Искър при гр. Нови Искър (- 50/+ 104 см), както и във водосбора на р. Янтра (притока й р. Джулюница при гр. Джулюница - 36/+ 98 см) Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива са се повишили през последното денонощие, вследствие на валежи. Регистрирани са повишения до + 85 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива през последното денонощие във водосбора на р. Арда са от - 26 см до + 109 см, във водосбора на р. Тунджа - 47 до + 75 см,  а във водосбора на р. Марица - 16 см до + 35 см. По-значителния изменения на речните нива във водосбора на р. Марица, вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на в средното и горно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча при Девин (- 57/+ 62 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, вследствие на валежи. Значително колебание на речното ниво е регистрирано на р. Струма при Перник - 90/+ 121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са - 17 см до + 76 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн: речните нива в басейна днес временно ще се понижат, но все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20 март в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна в горните и средните части от водосборите на основните реки, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От вечерните часове на 20 и на 21 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като в резултат на оттичане значителни повишения ще има в долните течения на основните реки. На 21 март в следобедните и вечерните часове в резултат на валежи и частично снеготопене ще има нови незначителни повишения на речните нива в целия басейн. От 22 март ще започне процес на понижение на водните нива на реките в басейна.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o В следобедните и вечерни часове на 19 март във водосборите на р. Нишава в притока ѝ р. Ерма

o В следобедните и вечерните часове на 2 март в горното течение на р. Огоста над с. Гаврил Геново.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска,  Банкенска, Блато и Искрецка. На 20 март и ще има незначителни повишения на речните нива. На 21 март в резултат на валежи и снеготопене ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато. На 22 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21, а в долното течение ще се повишават до 22 март. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в горните части от водосбора временно ще се понижават, а в долните части на основната река ще се повишават, вследствие оттичане. От следобедните часове днес и утре, вследствие на валежи от дъжд и сняг, се очакват нови повишения във водосбора. На 21 и 22 март речните нива във водосбора ще се понижават като в сутрешните часове на 21 март все още ще има повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и в периода до 22 март ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи. В периода от следобедните часове днес до вечерните часове на 21 март има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От вечерните часове днес водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.