В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

20.03.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания са от -35 см до +111 см. По-значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Осъм  при с. Изгрев (+111 см). Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива ще се повишават незначително, вследствие на валежи и снеготопене. На 22  и 23 март нива в басейна временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 22 март ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. В периода 26-29 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на снеготопене . В долните течение на реките Искър и  Русенски Лом водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част  количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 21, 22 и 23 март ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес ще има незначителни повишения на речните нива. На 21 март  в резултат на валежи и снеготопене ще има по-значителни повишения на нивата на реките във водосборите  - р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато. На 22 и на 23 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения.  Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21 март, а в долното течение след Нови Искър ще се повишават на 21 и 22 март  в резултат на валежи и снеготопене и в периода 26 – 28 март в резултата на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при Нови Искър и на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 21, 22 и 23 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 22 март  се очакват нови незначителни повишения на нивата, главно в притоците на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и в периода до 22 март ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи, снеготопене и оттичане. До вечерните часове на 22 март водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.