В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

26.06.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Дунавски басейн: Водните нива на реките в по-голяма част от басейна през последното денонощие са се понижили, или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Искър (-41/+53 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -13 см до +26 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В периода от следобедните часове днес  до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни повишенията ще има вечерта на 26 юни и през нощта срещу 27 юни във водосборите на Старопланинските притоци на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра (по основната река преди гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица); на 27 юни през деня във водосборите на р. Русенски Лом и на Добруджанските реки; вечерта на 28 юни и през нощта срещу 29 юни  във водосборите на реките Нишава, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 26 юни и през нощта срещу 27 юни – във горните части от водосбора на Вит, в горните и средни части от водосборите на р. Осъм и р. Янтра, горното течение на р. Русенски Лом и реките Канагьол и р. Суха река (Добруджански реки); през нощта и сутринта на 27 юни – в долните части от водосборите на р. Вит и р. Осъм и във водосборите на Добруджанските реки; в следобедните и вечерни часове на 27  юни – във водосбора на р. Лефеджа (приток на р. Янтра); през деня на 28 юни – във водосбора на р. Нишава, горното течение на р. Искър (р. Плащица, р. Егуля, р. Витошка Бистрица, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато), и в средното течение на р. Искър; в следобедните и вечерни часове на 28 юни  – в долните части от водосбора на р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста (под яз. Огоста) и р. Искър; във вечерните часове на 28 юни и през нощта срещу 29 юни – в реките западно от р. Огоста (реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом и Цибрица).

 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите три дни нивата на реките във водосбора ще се повишават. Днес късно вечерта и през нощта на 26 срещу 27 юни ще има по-значителни повишения на водните нива във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. Във вечерните часове на 27 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър (р. Палакария и р. Шипочница). В следобедните и вечерни часове на 28 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Лесновска, р. Батулийска, р. Малък Искър. В сутрешните часове на 29 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29 и 30 юни .  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 27, 28 и 29 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни ще започне повишаване на речните нива в целият водосбор. На 26 юни се очаква праговете за внимание да бъдат достигнати при  Габрово.  Водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. От 29 юни се очаква нива на реките в басейна да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 юни  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.