В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

20.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от  -8 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Бели Вит при гр. Тетевен, р. Вит при с. Крушовица и с. Търнене, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от   -6 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Регистрираните колебания на нивата на р. Въча при гр. Девин (от -90 см до +91 см) и р. Арда при с. Китница (от -13 до +11 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.02) и утре (21.02) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 22 и 23.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на днес (20.02) и утре (21.02) ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.02) и утре (21.02) в сутречните часове, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива в средната и долната част на водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес (20.02) и утре (21.02) ще има незначителни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средните части от водосбора. На 22 и 23.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.02) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода 20 – 22.02 ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. В периода 23 – 25.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна инфорлмация за страната можете да намерите тук.