В резултат на валежи ще има повишения на речните нива

28.09.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом - понижение с до -10 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн:  нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -7 см до +7 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са за: водосбора на р. Тунджа от -2 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +22 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения по-значителни изменения на водните нива са регистрирани в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -74 см до +92 см. Водните количества във водосборите на реките Тунджа и Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -9 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 30 септември ще започнат повишения на речните нива, отначало главно в планинските части от басейна. На 1октомври  се очакват повишения в целия басейн. По-значителни  ще са през нощта срещу 1 октомври  и в сутрешните часове на 1октомври  в планинските части от водосборите на р. Огоста, средните и горни части на р. Искър. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 септември  и на 1 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. На 30 септември  и 1 октомври в резултат на валежи ще има повишение на  нивата на реките във водосборите на: над. яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 29 и 30 септември и 1 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 1 октомври  са възможни краткотрайни повишения на водните нива в реките от планинските части на водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29 и 30 септември  и на 1 и 2 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 30 септември до 2 октомври , вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.