В следствие на снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива

26.02.2020г.

Aнализът е направен по данни от конвенционалните хидрометрични станции на НИМХ!

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -3 см до +1 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до 0 см; за водосбора на р. Янтра от -1 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от 0 см до 1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Бели Вит при гр. Тетевен е над прага за средни води, а това на р. Осъм при гр. Троян – около прага за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до 0 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прагa за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -1 см до 0 см; за водосбора на р. Марица от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Арда 0 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Чепеларска при с. Бачково, която е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от 0 см; за водосбора на р. Струма от -1 см до 5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.02) и през следващите три дни, вследствие на снеготопене, а в периода 27 – 28.02 и на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра. В следобедните и вечерни часове на 27.02, са възможнни по-значителни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода 27 – 28.02 ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (26.02), вследствие на снеготопене, ще има незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. В периода 27 – 28.02, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите 3 дни, вследствие на снеготопене, а в периода 27 – 28.02 и на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29.02 и на 01.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (26.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 27-29.02, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.