В следствие на валежи са възможни повишения на речните нива

28.02.2020г.

Aнализът е направен по данни от конвенционалните хидрометрични станции на НИМХ!

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на р. Искър при гр. Роман (от -26 см до +50 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +18 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи. По-значително повишение на речното ниво е отчетено на р. Велека при с. Граматиково – до +28 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата часто от басейна са от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прагa за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени промени. Вследствие на валежи са регистрирани повишения във водосбора на р. Арда – до +24 см на р. Елховска при гр. Рудозем и до +28 на р. Крумовица при с. Г. Кула. Регистрираните колебания на р. Въча при гр. Девин (от -88 см до +91 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е над прага за средни води, а водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до 11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Дунавски басейн: Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 01 и 02.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02, 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес и утре (28 и 29.02) са възможни незначителни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосбора. На 01 и 02.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02, 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (28.02) и през следващите 3дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29.02 и 01 и 02.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (28 и 29.02), вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 01 и 02.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 29.02 и на 01, 02, 03 и 04.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (28.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода до 29.02, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.