В западните и в централните части на страната се очакват по-съществени повишения на речните нива

12.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) въздушната маса днес ще се стабилизира. Само на изолирани места, главно в източната половина от страната, слабо ще превали. Количествата ще са до 5 л/кв.м. В сряда – без валежи. В четвъртък на отделни места е възможно да превали слабо и за кратко – количествата до 3 л/кв.м.
През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се задържали или са се повишили. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 25 см до – 8 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се са се понижили с до - 12 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки в средните и долни течения са се понижавали или задържали, повишения са отчетени в горните течения на наблюдаваните реки с до + 30 см. Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 6 см до - 11 см.
Вследствие на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, се очаква днес водните нива да се задържат или повишават. По-съществени повишения се очакват в западните и в централните части на страната в резултат на снеготопене и очаквани валежи.
Дунавски басейн: повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Според моделираните водни количества за река Искър прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14 май ще са над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.05.2015 г. ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес водните нива ще са над прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водните количества в долната част на водосбора на 12, 13 и 14 май ще бъдат над средномногогодишните стойности, но ще продължат да се понижават.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.