Валежи и оттичане ще повишават нивата на реките

03.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили значително вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -10 см до +14 см, за водосбора на р. Искър от -64 см до +140 см, за водосбора на р. Вит от -56 см до +148 см; за водосбора на р. Осъм от -49 см до +128 см; за водосбора на р. Янтра от -172 см до +384 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -143 см до +181 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +3 см. В резултат на валежи е отчетено по-значително повишение на водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново (+31 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново, което е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -62 см до +138 см; за водосбора на р. Марица от -80 см до +124 см; за водосбора на р. Арда от -40 см до +61 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво на р. Въча (-83/+84 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня и р. Тополница при с. Поибрене, р. Марица при гр. Първомай, р. Сазлийка при Гълъбово, р. Харманлийска при гр. Харманли и р. Върбица при сп. Джебел, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +13 см, а във водосбора на р. Струма от -12 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при с. Момина кула и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи и оттичане водните нива на реките в басейна ще се повишават, като по значителни ще бъдат в реките западно от р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на локални наводнения както следва:

  • Във вечерните часове  на 03.06 в горните части от водосбора на р. Височица;
  • В следобедните часове на 03.06 във горната част от водосбора на р. Дългоделска Огоста;
  • През нощта и в ранните сутрешни часове на 04.06 в горните части от водосбора на р. Стари Искър – р. Макоцевска и р. Лесновска до вливането им в р. Стари Искър;
  • В сутрешните часове на 04.06 в горната част от басейна на р. Вит – водосбора на р. Черни Вит и р. Костина.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията днес на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Малък Искър; в следобедните часове на 04.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Искрецка, р. Малък Искър; в следобедните часове на 05.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Блато, р. Малък Искър и в следобедните часове на 06.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Искрецка, р. Малък Искър. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, а в долното течение на основната река около жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Росица, р. Дряновска, р. Лефеджа. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.06) и през следващите 4-5 дни, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.