Валежи и снеготопене ще повишат речните нива

29.01.2019г.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене от вечерните часове на 29 януари  до следобедните часове на 30 януари има опасност от поройни наводнения във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Черна река в района на гр. Смолян, р. Ардинска в района на гр. Ардино и р. Върбица (по основната река в района на гр. Златоград и в притока ѝ р. Неделнинска река в района на гр. Неделино).

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения  нощта срещу  30- ти  до обедните часове на 30 януари  в долното течение на р. Струма (по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста  от -10 см до +15 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см;  за водосбора на р. Вит от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -24 см до +52 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с.Търнене и р. Росица при гр. Севлиево е около прага за високи води.

Черноморски басейн: през изминалото  денонощие нивата  на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -25 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата  на реките са се понижили. В резултат на оттичане са регистрирани повишения на нивата в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения на речните нива са : за водосбора на р. Тунджа от -21 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -26 см до +4 см; за водосбора на р. Арда от -88 см до +50 см; за водосбора на р. Бяла от -11 до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -85 см до +83 см.). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -13 см до +4 см, а за водосбора на р. Места  от   -12 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре ,  вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра.  На 31 януари  и 1 февруари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения.  В резултат на валежи на 31 януари  са възможни краткотрайни повишения на  нивата  на реките  Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,  че  водните количества на 30 и 31 януари  и 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. На 31 януари и на  1 февруари  речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 януари и на 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения, като на 29 и 30 януари, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните  нива в целия водосбор по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Банкенска и р. Блато. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 30 и 31 януари и на 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 31 януари  и 1 февруари  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31януари  и на 1 и 2 февруари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.