Валежи в следващите дни ще повишават речните нива

02.02.2018г.

Днес и утре речните нива в страната ще останат без съществени изменения.На 4 и 5 февруари вследствие на валежи ще има повишения на речните нива на повечето реки.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижавали, като регистрираните изменения са от -23 см до +7 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения с до +20 см във водосборите на реките Огоста и Искър. Около прага за високи води са водните количества на р. Огоста при с. Бутан, р. Вит при с. Търнене и в средното и долното течение на р. Янтра. Водните количества на останалите реки в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения с до -10 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за средни води с изключение на р. Луда Камчия при с. Бероново и р. Факийска при с. Зидарово, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -29 см до +9 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на р. Арда при с. Вехтино, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Срещу 4-ти и на 4 февруари вследствие на валежи ще има повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат в долните части от водосборите на р. Искър и във водосбора на р. Янтра. От 5 февруари ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки.

В сутрешните часове на 4 февруари, в резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене, са възможни локални поройни наводнения във водосборите на: р. Искър (в долните ѝ части и във водосборите на притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега); в планинските части от водосбора на р. Янтра - р. Острешка, р. Паничарска, р. Златаришка.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре ще са без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 и 4 февруари, вследствие на валежи ще се покачат водните нива във водосбора. По-съществени повишения ще има във водосборите на притоците - р. Малък Искър, р. Златна Панега и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 3, 4 и 5 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще продължат плавно да се понижават. От 3 февруари  в резултат на валежи се очакват повишения в целия водосбор, като по-значителните ще бъдат в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците й - реките Лефеджа и  Росица. От 5 февруари речните нива ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения на нивата в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. От вечерните часове на 4 до 7 февруари речните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.