Валежите повишиха нивата на реките

17.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрлогия към БАН (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали след валежи. Поради ниската почвена влажност повишенията не са значителни: р. Искър – с до +66 см; р. Вит – с до +27 см; р. Осъм – с до +38 см; р. Янтра – с до +24 см; р. Тунджа – с до +11 см; р. Марица – с до +35 см, в основната река и с до +27 см по притоците й; р. Арда – с до +15 см; р. Места – с до +52 см; р. Струма – с до +38 см.

Без изменение са останали водните нива на реките в Черноморския басейн. Повечето от реките в страната са с водни количества около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -42 см до +66 см;

Черноморски басейн: повишения с до +5 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -9 см до +31 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -33 см до +52 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавски басейн днес все още са възможни краткотрайни незначителни повишения в средните и долните течения на реките в басейна. От вечерните часове днес речните нива постепенно ще започнат да се понижават, повишения след оттичане ще има в долните течения на основните реки до 19 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 юли ще са около и под средномногогодишните стойности. Днес и утре се очакват повишения в долното течение на основната река в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 18, 19 и 20 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес във водосборите на реката ще започне плавно понижение на водните нива, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес ще започне понижение на речните нива, тази тенденция ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.