Възможни повишения на речните нива в Дунавския и в Западнобеломорския район

21.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) преваляванията през това денонощия ще са в Централна и главно Източна България със сумарни количества на валежа до 10-15 л/кв.м. В четвъртък от отново ще започнат превалявания, по-съществени и на повече места в южните райони от страната, а привечер и през нощта срещу петък и на места в източните райони. Количества на валежите – предимно между 5 и 15 л/кв.м., на места в Рило–Родопската област и югоизточните райони и повече – около 30-35 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 19 до 8 ч. на 20 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Повишения с до +16 см са регистрирани в долното течение на река Огоста и река Искър (Дунавски басейн) и във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Протичащите водните количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. В средното течение на река Искър и горното течение на р. Вит водните количества са около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на река Огоста и река Марица около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от -8 см до +38 см

Черноморски басейн: колебания са до +/-2 см

Източнобеломорски басейн: изменения от -6 см до +7 см

Западнобеломорски басейн: понижения с до – 4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и утре са възможни повишения на водните нива в следствие на прогнозираните валежи на реките: Тимок, Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра. На 23.10 се възможни повишения и на водните нива на р. Руесенски Лом и Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23.10 ще са около и над средната многогодишна стойност. От утре ще започне покачване на водните нива на реките във водосбора. По-значително покачване на водните нива ще има на реките във водосбора над яз. „Панчарево“. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 21, 21 и 23.10 водните количества ще са около и над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 водното количество ще бъде около и под средно многогодишната стойност, а на 24.10 – над нея. През следващите 3-4 дни се очакват повишения на нивата, като по-значителни ще са на 23.10 в горните части на водосбора, а на 24.10 в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.