Възможни са колебания на речните нива

15.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се задържали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -7 см до +23 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Голяма река (приток на р. Янтра) и р. Арда.

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -5 см до +23 см;

Черноморски басейн: колебания от -2 см до +10 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна остават без съществени изменения. От вечерните часове на 16 до 18.11. вследствие на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на реките: р. Лом, р. Огоста, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 16, 17 и 18.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 16, 17 и 18.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.