Възможни са краткотрайни и незначителни повишения на речните нива

22.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки  са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на хидрометричните пунктове разположени на р. Марица с до + 38 см (Източнобеломорския басейн) и вследствие на валежи – р. Факийска при хидрометричен пункт с. Зидарово, с +20 см (Черноморския басейн). Съществени понижения са отчетени в Дунавския басейн –  на р. Осъм при с. Изгрев (с -124 см). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -124 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +38 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +62 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 23, 24 и 25 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 23, 24 и 25 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще продължат да се понижават. На 22 и 23 юни в резултат на валежи ще има краткотрайни и незначителни повишения във водосборите на притоците – Стара река и  Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес (и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.