Възможни са краткотрайни, незначителни повишения на речните нива

30.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес ще е почти без валежи. В следобедните часове в петък и събота на места ще превали краткотрайно – количества под 5 л/кв.м, но са възможни локални по-големи количества.
Водните количества на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са над праговете за високи води. През изминалото денонощие нивата на реките са се изменили с от +20 см до -6 см.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили +14 до -4 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили +5 до -4 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили +9 до -6 см.
Западнобеломорски басейн:отчетени са колебания на речните нива в границите от +20 см на река Места при Хаджидимово до -1 на река Струма при Перник.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес нива на реките в страната се очаква да се повишават или задържат. В прогнозирания 3-дневен период са възможни незначителни, краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на продължаващото частично снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд
Дунавски басейн: краткотрайни, незначителни повишения са възможни по течението на река Лефеджа и река Росица (водосбора на р. Янтра).
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.