Възможни са краткотрайни, незначителни повишения на речните нива

01.08.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес около и след обяд на места, главно в планинските и източните райони, ще превали. Преобладаващите количества на валежа ще са 1-8 л/кв.м, По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област, до 20-25 л/кв.м, на отделни места е възможно и повече. В неделя и понеделник вероятността за валежи е малка.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за ниски води. Реките във водосборите на р. Огоста – в долното й течение, р. Осъм – в долното й течение, р. Янтра – в средното й течение, р. Русенски Лом, (Дунавския басейн), р. Провадийска – в горно им течение, р. Камчия – в долното й течение, р. Ропотамо (Черноморски басейн), р. Тунджа – в долното им течение, р. Марица – в горното и долното й течение (Източнобеломорски басейн), р. Струма – в горното й течение (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосбора на р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени от - 2 см до + 12 см
Черноморски басейн: водните нива са се изменяли от - 6 до + 4 см
Източнобеломорски басейн: колебания на нивата от - 10 см до + 5 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили с до ± 4 см
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата на наблюдаваните реки, в резултат на прогнозирани валежи. Към момента подхранването на реките е предимно от подземни води.
Дунавски басейн – днес водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Краткотрайни незначителни повишения са възможни в горното течение на р. Огоста, горното течение на р. Янтра и Добруджанските реки. Според моделираните водни количества за р. Искър на 1, 2 и 3 август ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 август ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 август ще бъде около средно многогодишните, като нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.