Възможни са краткотрайни незначителни повишения в речните нива

14.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в почти цялата страна са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени незначителни повишения в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн, в горното течение на р. Арда и в долното на р. Места. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -10 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +16 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 и 17.11 вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата в планинските части от водосборите им. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук