Възможни са краткотрайни повишения на някои речни нива

21.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) валежите днес ще намаляват и на много места ще спрат. Превалявания ще има главно в планинските райони. Количествата ще са 5-10 л/кв.м. В четвъртък на отделни места ще превали слаб дъжд в количества 1-5 л/кв.м. В петък вероятността за валежи е малка.

През последното денонощие нивата на реките в по-голямата част от страна са останали без съществени изменения в рамките на +/- 8 см. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките в Дунавския басейн (р.Искър при Нови Искър с + 61 см, р. Искър при гр. Ореховица с + 40 см, р. Вит при с. Биволаре с + 18 см и р. Русенски Лом при с. Божичен с + 15 см) и в горното течение на р. Струма (р. Струма при гр. Перник с + 14 см) (Западнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. По–съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 30 см до + 61 см

Черноморски басейн повишения с до + 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 8 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 14 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на валежи и оттичане,  днес са възможни краткотрайни повишения на речните нива на всички водосбори в басейна. На 22 и 23.09 нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосбора, като по-значителни се очакват да бъдат те във водосбора на р. Росица над язовира и в горното и средно течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 септември водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата, главно в долната част на водосбора. От утре нивата във водосбора ще започнат да се понижават или ще останат без промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.