Възможни са краткотрайни повишения на някои реки

29.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места, главно в Западна и Централна България, ще превалява, като в отделни райони валежите ще бъдат значителни. Очакваните количества за денонощие са от 2-3 до 10 и 15 л/кв.м, в отделни планински райони и до 20-25 л/кв.м. Във вторник и сряда на много места в страната ще има валежи, като на отделни места те ще са значителни. Очакваните количества за денонощие – между 10 и 15 л/кв.м., на отделни места до 20-25 л/кв.м.
През последните 24 часа (от 8 ч. на 28 до 8 ч. на 29 юни) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове. Водните количества на по-голямата част от наблюдавани реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
В Дунавския басейн речните нива са се изменяли от + 2 см до - 4 см
В Черноморския басейн речните нива са се задържали
В Източнобеломорския басейн са отчетени понижения с до - 23 см
В Западнобеломорския басейн отчетените понижения са с до - 4 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес ще се понижават или ще се задържат. Възможни са краткотрайни повишения на реките.
Дунавски басейн: в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни краткотрайни незначителни повишения в горното течение на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. Според моделираните водни количества за р. Искър нивата днес ще са около средната многогодишна стойност, но ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра: прогнозираните водни количества за 29, 30 юни и 1 юли ще бъдат над средно многогодишната стойност. Възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката, но водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката от днес до сряда ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Възможни са незначителни повишения във водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.