Възможни са краткотрайни повишения на нивата на реките в по-голямата част от страната

11.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес на много места ще има краткотрайни валежи, с количества 10-15 л/кв.м, локално до около 30 л/кв.м. В петък ще е почти без валежи. В събота превалявания са възможни само на отделни места, с количества между 1 и 5 л/кв.м, но и по-големи.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали непроменени или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни пунктове. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: речните нива са се изменяли от -12 см до +26 см.
Черноморски басейн: регистрирани са изменения на нивата на наблюдаваните реки от - 8 см до + 8 см.
Източнобеломорски басейн: в поречието на Тунджа нивата са се понижавали с до - 1 см. Във водосбора на Марица нивата са се изменяли в границите от –8 см до +18 см. Понижения с -1 см са отчетени в поречието на Арда.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения от –5 см до +2 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се задържат или да се понижават. Днес в резултат на прогнозираните валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в по-голямата част от страната.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна. Днес, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горните течения на реките в басейна.
Според моделираните водни количества за река Искър на 11 и 12 юни те ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 11 и 12 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 11 и 12 юни ще бъде около средномногогодишната стойност, като водното ниво ще се понижава.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.