Възможни са краткотрайни повишения на речите нива

09.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в Дунавски и Западнобеломорския басейн са се повишавали, следствие на валежи от дъжд. По-съществени колебания са отчетени във водосбора на р. Искър (-38/+53 см). В останалата част от страната нивата на реките са останали без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: 

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -38 см до +53 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +16 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес краткотрайни и незначителни повишения на речните нива ще има само във водосборите на Добруджанските реки. В останалата част от басейна водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 10, 11 и 12 ноември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. На 10 ноември  и през следващите два дни водните количества ще са без съществени изменения и  ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. В периода  9-11 ноември са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на очакваните валежи - първия ден главно в горните му части, от 10 ноември - в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.