Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

19.10.2016г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще превали. В западната половина на страната количествата на валежите ще са около 5 л/кв.м, а в отделни райони - до около 10 л/кв.м. В източната половина преваляванията ще са на по-малко места, с количества между 1 и 5 л/кв.м. До вечерта преваляванията ще спират. В четвъртък на отделни места в източните райони все още ще има превалявания - количества до 5 л/кв.м. В петък привечер на отделни места в Западна България ще превали, с количества до 5 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 17 октомври до 8.00 ч. на 18 октомври в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, в резултат на валежи, са отчетени във водосборите на р. Искър и р. Осъм (Дунавски басейн), р. Марица (Източнобеломорски басейн) и р. Места (Западнобеломорски басейн).

Водното количество на р. Марица при гр. Свиленград е около прага за високи води. Всички останали наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +12 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -2 до +6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +11 см. Регистрираните по-съществени колебания от -35/+48 см на р. Марица при гр. Пазарджик, са в следствие на работа на хидротехниско съоръжение;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -10 см до +19 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес  ще има краткотрайно, незначително повишение на водните нива във водосборите на р. Искър и разположените западно от нея реки - Огоста, Цибрица, Лом, Арчар, Войнишка. На 20 и 21 октомври речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес ще има краткотрайно, незначително повишение на речните нива. Днес и утре ще има покачване на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 19, 20 и 21 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават, като след 20 октомввври се очаква да се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.