Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

28.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения са регистрирани в средното течение на р. Искър, горните части на р. Вит (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижеия до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -84 см до +13 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 1 и 2 март, в резултат на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна По-значителни повишения са възможни в горните и средни части на водосбора на р. Искър и планинските части на водосборите на реките Вит и Осъм, в сутрешните часове на 2 март. На 3 март речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще останат без съществено изменение. Във вечерните часове на 1 и 2 март, в резултат на валежи и снеготопене се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево и в резултат на валежи краткотрайни покачвания на речните нива във водосборите на р. Лесновска, Владайска и Батулийска. На 2 и 3 март ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни на 2 март в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.