Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

08.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн), следствие на валежи от дъжд и работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на почти всички наблюдавани реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 19 см до + 29 см

Черноморски басейн: изменения от – 3 см до + 44 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 34 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 14 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения ще има само в реките западно от р. Искър – Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста. На 9 март водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10 март вследствие на валежи от дъжд водните нива в целия басейн ще се повишават, по значителни повишения са възможни във водосборите на реките западно от р. Янтра и в река Янтра. На 11 март нивата в средните и долни течения на реките от басейна ще се повишават, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 март ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 8 март в резултат на валежи ще има незначително краткотрайно покачване на нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. На 8 , 9 и 10 март ще се покачи нивото на основната река в средното и долното й течение. На 10 март ще има краткотрайно покачване на нивата на всички реки във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 9, 10 и 11 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. На 9 и 10 март са възможни краткотрайни повишения в горните части на основната река и водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и на 9 март нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 март вследствие на валежи се очаква повишение на речните нива в целия водосбор, през първия ден главно в горните части на водосбора, а от 11 март, вследствие оттичане, и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Подробна информация за страната можете да намерите тук.