Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

06.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Струма. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 22 см до + 6 см

Черноморски басейн: колебания от – 3 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 5 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в:

Дунавския басейн в резултат на валежи днес и утре се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да бъдат повишенията в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 април ще бъдат около средно многогодишните стойности. На 7 и 9 в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното и средното течение на основната река, както и във водосборите на реките над яз. „Панчарево“: Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Габровница, Малък Искър, Златна Панега. На 9 април повишения все още ще са възможни в долното течение на основната река вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово, както и във водосборите на притоците й Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като са възможни краткотрайни повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.