Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

26.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в  Дунавския басейн във водосборите на реките Искър – с до + 62 см, Осъм – с до + 22 см, Янтра – с до + 35 см, Черни Лом – с до + 39 см, Струма при Перник – с до + 35 см в Западнобеломорския басейн. Незначителни повишения (с до + 21 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста и Арда. Почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн около и над праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 59 см до + 62 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 9 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 25 см до + 35 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове днес и през нощта срещу четвъртък в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Вследствие на интензивни валежи в ранните и сутрешните часове на 27 юли се очакват значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра – в целия водосбор, р. Русенски Лом – в долното течение. Повишения в долните течения на основните реки в резултат на оттичане са възможни до 29 юли.

Поради интензивни валежи във вечерните часове днес и в ранните часове на утре са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Янтра и в долното течение на р. Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес в резултат на валежи ще има покачване на водните нива в горната и средната част на водосбора. По-съществени ще са повишенията утре във водосборите на реките над яз. „Панчарево“,  Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска. На 27 и 28 юли ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Във вечерните часове днес и в сутрешните  утре вследствие на валежи рязко ще се повишат водните нива в горното течение на основната река, както и във водосборите на притоците й – Дряновска и Росица. В обедните часове утре се очаква водните количества на р. Янтра при Габрово и на р. Росица при Севлиево да преминат жълтия праг на внимание. Във вечерните часове утре нивата във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до 29 юли. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват повишения във водосбора, като по-съществени ще бъдат на 27 и 28 във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.