Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

14.05.2018г.

На 15 май 2018 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за областите Видин, Враца и Монтана. Привечер на 15.05.2018 г. и през нощта срещу сряда (16.05.2018 г.) в областите ще има краткотрайни и интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества на валежа около и над 30 л/кв.м за 3-6 часа.   

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +7 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от  -36 см до +33 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са с изменение от -6 см до +4 см. Водните количества на реките около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -6 см до +10 см. По-значително повишение в резултат на валежи е регистрирано на река Крумовица при Г.Кула. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на река Марица с до -98/+97 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Марица при Пазарджик и река Сазлийка при Гълъбово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -24 см до +23 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките западно от река Вит. От вечерните часове на 15 и през нощта срещу 16 май ще има повишения на водните нива в реките западно от река Искър, а след това и във водосборите на реките западно от река Янтра. По-значителни ще са повишенията на речните нива във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом и Огоста. На 16 и 17 май нивата на реките в останалата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През деня на 17 май вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на нивата във водосбора на река Русенски Лом.

Във вечерни часове на 15.05.2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и Скомля.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 май 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър и в средното течение на основната река. От вечерните часове на 15 и на 16 май в сутрешните часове ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Искрецка, Батулийска и Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 17 май във вечерните часове ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни на 15 и 16 май във водосбора на река Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.