Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

21.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения, като вследствие на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на река Янтра, с до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -21 см до +18 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -24 см до +7 см. Водните количества във водосборите на реките Искър и Янтра са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения или са се понижили незначителни. Регистрирани са понижения до -10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани по-значителни колебания на речните нива на река Мочурица с -1/18 см и на река Бяла при Смолян с -28/+37 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -118/+116 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на Пазарджик и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. През деня се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките: Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, в следобедните часове, в резултат на валежи, са възможни повишения в горните течение на реките Лом и Огоста, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър. На 23 и 24 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър. На 25 и 26 май речните нива ще спадат, като повишение в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.