Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

16.07.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -18 см до +26 см на р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -17 до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър и р. Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +4 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения e регистриранo повишение на р. Ропотамо при с. Веселие с до +40 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-61 см до +37 см) и на р. Въча при гр. Девин (-77 см до +74 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -27 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (16 и 17.07) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 17.07 и на 18.07, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на основните реки. На 19.07 речните нива в басейна ще се понижават, незначителни повишения ще има само в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 17 и 18.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 17.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 17, 18 и 19.07 ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 17, 18 и 19.07.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17.07 и 18.07, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20.07.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес (16.07) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.