Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

18.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:  нивата на реките в по-голяма част от басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -13 до +6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само водните количества на реките Искър и Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се понижили. Повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда. По-значителни повишения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани и на р. Въча при  Девин +72 см.  Колебанията на водните нива в останалата част от басейна са от -4 см до +33 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие  са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива  са от -2 см до +4 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Прогнозата е направена  въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на реките от басейна. На 21 юли в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на нивата на реките  във водосборите на Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Малък Искър. На 20 и 21 юли речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните  количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на нивата на реките в планинските части от водосбора. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 юли  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.