Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

26.07.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в планинските части от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Искър (-85/+63 см), р. Вит  (-69/+21 см),  р.  Осъм  (-66/+53 см), р. Янтра (-23/+51 см) и р. Русенски Лом (-30/+33 см). По-значителни повишения вследствие на оттичане са регистрирани в долните течения на р. Искър при с. Ореховица (с до +114 см), р. Вит при с. Биволаре (с до +224 см), р. Осъм при с. Изгрев (с до +186 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вследствие на паднали интензивни валежи:

  • р. Златна Панега в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч през изминалата нощ повишава водното си ниво и излиза от речното си корито на места. Наводнени са част от дворове, приземни етажи на къщи и елементи от техническата инфраструктура. На място са екипи на ПБЗН за предприемане на действия по оперативна защита. Към момента обстановката се нормализира.
  • водното ниво на р. Градешка, десен приток на р. Вит и нейните притоци (дерета), в землището на с. Глогово и с. Градешница, общ. Тетевен, спрямо това на 25.07.2018 г. се понижава. Обстановката се нормализира към момента. По данни на общинска администрация Тетевен остава в сила бедствено положение в общината. Нормализира се обстановката в гр. Тетевен.

Хидрологична прогноза

   Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

   Дунавски басейн: В следобедните и вечерни часове днес (26.07) и през следващите три дни, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават. В резултат на валежи по-значителни ще са повишенията: днес във водосборите на р. Огоста и реките западно от нея (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица) и в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра; на 27.07 в средното и долно течение на р. Янтра, във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки; на 28.07 в планинските части на реките от басейна и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки; на 29.07 в обедните и следобедни часове във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки; вечерта и през нощта срещу 30.07 във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни краткотрайни повишения ще има в средните и долни течения на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в:

  • Следобедните и вечерни часове на 26.07.2018 г. – в горните части от водосборите на р. Огоста и р. Дългоделска Огоста (приток на р. Огоста);
  • Следобедните часове на 28.07.2018 г. – в горните части от водосборите на р. Ботуня (приток на р. Огоста) и на р. Искрецка (приток на р. Искър);
  • През нощта на 28 срещу 29.07.2018 г. – в средните части от водосбора на р. Огоста, в горните части от водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра), в средните части от водосбора на р. Янтра (в района между гр. Долна Оряховица и гр. Полски Тръмбеш) и в целия водосбор на р. Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 27, 28 и 29.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите два дни речните нива ще се повишават. Днес (26.07) в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Лесновска, р. Владайска, р. Искрецка. На 27.07 в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево (р. Бистрица Витошка, р. Егуля, р. Палакария, р. Черни Искър, р. Бистрица Мусаленска), р. Владайска, р. Искрецка. На 28.07 в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Малък Искър. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река и водните количества при с. Ореховица на 27.07 и 28.07 ще бъдат около прага за предупреждение. От вечерта на 28.07 и на 29.07 речните нива ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 27, 28 и 29.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес (26.07) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. В следобедните и вечерни часове в периода 26-30.07, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Лефеджа на 29.07. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.07.2018 г. около средномногогодишната стойност. В периода 27-30.07, вследствие на валежи се очакват повишения на водните нива във водосбора, по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерни часове на 29.07 във водосбора на р. Бели Лом (около гр. Разград) и в долното течение на р. Русенски Лом (около гр. Русе). Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.