Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

27.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -14 см до +19 см, за водосбора на р. Искър от -22 см до +38 см; за водосбора на р. Вит от -22 см до +38 см, за водосбора на р. Осъм от -53 см до +129 см; за водосбора на р. Янтра от -115 см до +175 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -21 см до +39 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за високи води. С водни количества около и под праговете за средни води са водните количества във водосборите на реките Огоста, Искър и р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Вит при с. Търнене, р. Голяма река при гр. Стражица и р. Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Велека при с. Граматиково с до +126 см и във водосбора на р. Камчия (по основната река при с. Гроздьово с до +211 см и в притока ѝ р. Луда Камчия при с. Бероново с до +96 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на реките във водосбора на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -38/+38 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -81/+79 см, Пазарджик с до -15/+35 см и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин с до -86/+87 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +29 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +33 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само водните количества на р. Марица при градовете Пазарджик, Пловдив и Първомай.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -9 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -11 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (27.06) речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28.06, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в долното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега) и в горните и средните течения на реките Вит, Осъм и Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). На 29 и 30.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в сутрешните часове на 28.06 в горната част от водосбора на р. Вит (до вливането на Черни и Бели Вит); в късните обедни часове на 28.06: в горната част от водосбора на р. Видима – водосбора на река Острецка; в горната част от водосбора на р. Росица (до вливането на р. Лопушаница); в горната част от водосбора на р. Янтра – водосборите на реките Козлята и Паничарка.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности в горната част на водосбора и над средномногогодишните стойности в долното течение на основната река. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултата на оттичане, днес и утре, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. През следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 28.06, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.06 и на 01 и 02.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (27.06) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.