Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

28.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили, само в долните течения на основните реки са отчетени повишения, вследствие на оттичане. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -20 см до +21 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +10 см, за водосбора на р. Осъм от -103 см до +99 см; за водосбора на р. Янтра от -167 см до +19 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -24 см до +2 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества във водосборите на р. Вит при с. Крушовица, р. Осъм при градовете Ловеч и Троян и при с. Изгрев, р. Янтра при гр. Велико Търново и с. Каранци и в притоците ѝ р. Росица при гр. Севлиево и р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -206 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е само р. Луда Камчия при с. Бероново.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -37/+37 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -84/+76 см, Пазарджик с до -19/+25 см и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин с до -86/+84 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Марица при градовете Пловдив и Първомай и в притока ѝ р. Тополница при с. Поибрене.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като до 01.07, в резултат на оттичане, ще има повишения в долните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в ранните следобедни часове на 28.06 във водосбора на р. Черни Осъм, в горната част от водосбора на р. Янтра (по основната река до гр. Габрово) и във водосборите на реките Видима (до гр. Априлци), Лопушница, Козлята, Паничарка, Дряновска, Белица, Еньовица.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения в горното теченив на р. Огоста (по основната река над гр. Монтана и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста и р. Бързия.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 29, 30.06 и 01.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (28.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане и на валежи, днес, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 29 и 30.06 и 01.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (28.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29 и 30.06 и на 01, 02 и 03.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (28.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.