Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

10.07.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Искър по основната река  до -27 см до +52 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -21 см до +18 см; за водосбора на р. Искър от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +6 см, за водосбора на р. Осъм от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е само водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение или са се повишили, вследствие на валежи. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -87/+87 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Струма от -21 см до +18

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките: р. Нишава, р. Габерска, р. Огоста, р. Искър (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър), р. Вит (р. Черни Вит, р. Бели Вит), р. Янтра (планинската част на водосбора на притока ѝ р. Росица, водосбора над гр. Велико Търново, р. Лефеджа), Добруджанските реки. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосбора на р. Ерма и в горните течения: на р. Искър (над яз. Искър и в района на градовете Самоков, София, Елин Пелин, Нови Искър); на р. Янтра (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица в района над гр. Априлци (р. Видима).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 11, 12 и 13.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора (в района на градовете Монтана и Враца и в притока р. Скът). На 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 11, 12 и 13.07.2019 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (10.07) ще има повишения на водните нива в целия водосбор. Най-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 11, 12 и 13.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре (10 и 11.07) речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. По-съществени ще бъдат повишенията в горното течение по основната река над гр. Габрово и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (10.07) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките Черни Лом, Бели Лом и Малки Лом. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще има нови повишения на водните нива на реките Черни Лом и по основната река в района на гр. Русе. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.