Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

15.07.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. По-съществени изменения на нивата са регистрирани във водосбора на р. Искър от -33 см до +49 см и на р. Янтра при гр. Габрово от -29 см до +32 см и в притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница от -8 см до +21 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -27 до +7 см за водосбора на р. Искър от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +16 см, за водосбора на р. Осъм от -25 см до +31 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +17 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър), р. Осъм при гр. Троян, р. Янтра при гр. Велико Търново и на притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. С водни количества над прага за средни води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Марица при градовете Белово (с -77/+81 см) и Пазарджик (с -23/+45 см), р. Въча при гр. Девин с -88/+3см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -14 см до +19 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +29 см; за водосбора на р. Арда от -40 см до +33 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Марица при гр. Белово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 до +9 см; за водосбора на р. Струма от -25 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.07) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Лом (р. Чупренска, р. Стакевска), р. Огоста (р. Бързия), р. Искър (водосбора над яз. Искър), р. Янтра (водосбора над яз. Ал. Стамболийски) и Добруджанските реки. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 16.07 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 17 и 18.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества за 16, 17 и 18.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на валежи и оттичане до утре (16.07) ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 16, 17 и 18.07.2019 ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.07) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър. На 16, 17 и 18.07 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 16, 17 и 18.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на валежи и оттичане до утре (16.07) ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (15.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (15.07) речните нива ще се понижават. В следобедните часове на 16.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на р. Батова и в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 17 и 18.07 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.