Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

08.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) главно в часовете след обяд и преди полунощ днес на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Количествата ще са между 5 и 15 л/кв.м. През нощта срещу понеделник и в понеделник отново на много места ще има краткотрайни валежи, главно в северозападната част, придружени с гръмотевици, в количества предимно между 5 и 15 л/кв.м. Почти без валежи ще бъде в крайните източни и южни райони от страната. През нощта срещу вторник и във вторник преваляванията ще са на по-малко места, от 2 до10 л/кв.м, а в югозападната част вероятността за валежи е съвсем малка.

През денонощието от 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са на р. Камчия при с. Гроздьово и р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Арда – горно и средно течение (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 166 см до + 49 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 5 см до + 32 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 56 см до + 96 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни, вследствие на валежи ще има повишена почвена влажност и оттичане. Това ще доведе до повишения във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър – в средното и долното й течение, Вит – по целия водосбор, Осъм – по целия водосбор, Янтра – също, Русенски Лом – в средното и в долното й течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има покачване на водните нива на реките във водосбора на р. Владайска и ще се задържат високи водните нива в средното и долното течение на основната река Искър. От днес ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. „Панчарево“. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 май, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества на р. Росица при Севлиево и на р. Янтра при Габрово и Каранци остават значителни, но под жълтия праг на внимание. От днес се очаква плавно намаляване на водните количества в целия водосбор. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес се очакват понижения на нивата във водосбора. През следващите два-три дни са възможни нови краткотрайни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.