Възможни са краткотрайни повишения на реките в Западнобеломорския район

28.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес не се очакват валежи. В петък в по-голямата част от страната също ще е без валежи. На отделни места в западните райони ще превали краткотраен дъжд, в количества до- до 3-5 л/кв.м. В събота няма да вали.

През денонощието от 8 ч. на 26 до 8 ч. на 27 юли речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн), и р. Струма (Западнобеломорски басейн). При отделни хидрометрични пунктове, във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн), са регистрирани по-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавския басейн: колебания от - 21 см до + 74 см

Черноморски басейн: колебания от - 4/+1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 10 см. (По-значителни колебания от -30/+28 см, регистрирани на р. Марица при гр. Пазарджик, са вследствие на работата на хидротехнически съоръжения)

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 10 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения. Очакват се краткотрайни повишения на водните нива по старопланинските притоци на реките Вит и Осъм. На 29 юли следобед са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на р. Огоста, както и във водосборите на реките разположени западно от нея. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните часове на 29 юли са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ и на реките Владайска, Блато и Батулийска. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 юли, че водните нива във водосбора на р. Янтра ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.