Възможни са краткотрайни повишения във водосборите на реките

04.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през изминалото денонощие  нивата на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните изменения в басейна са от -24 см до +18 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: в следобедните и вечерни часове днес, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосбора на р. Нишава и притоците ѝ р. Ерма и р. Габерска, както и в планинските части от водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 5 и 6 юли речните нива в басейна ще се понижават.  В следобедните и вечерни часове на 5 юли  във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки  в резултат  на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива.  На 7 юли  в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи ще има повишения на нивата във водосборите на реките, разположени западно от р. Осъм.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

В обедните и следобедните часове на  4 юли  във водосборите на р. Искър (в притоците ѝ от горното течение над яз. Панчарево – р. Черни Искър, р. Леви Искър, р. Егуля, р. Витошка Бистрица, р. Слатинска), на р. Вит (в притока ѝ Бели Вит) и на р. Янтра (в притока на р. Росица – р. Видима);

-   В обедните и следобедните часове на 6 юли  в притоците на р. Искър - Черни Искър и Леви Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на  5, 6 и 7 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. Панчарево. На 7 юли  в следобедните и вечерни часове  ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 5, 6 и 7 юли водните количества ще са около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Днес и утре в следобедните и вечерни часове  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 юли  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и на 8 юли са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.