Възможни са незначителни колебания на речните нива

21.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на нивата в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Янтра, Факийска, Ропотамо и Арда. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата в горното течение на р. Янтра при Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +30 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +19 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни в резултат на частично снеготопене ще има незначителни колебания на водните нива в средните и долните течения на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се повишат незначително в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 ноември  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. На 23 и 24 ноември нивата ще се задържат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни повишения в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.