Възможни са незначителни краткотрайни повишения на водните нива

22.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите н а  р. Вит при с. Биволаре – с до +28 см; р. Крумовица при Гара Кула – с до +22 см и на  Бяла река при с. Долно Луково – с до +44 см. Всички наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +44 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +12 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Вит и  Осъм, както и във водосборите на реките Янтра и  Русенски Лом. На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 23, 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните  количества на  23, 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните  количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 август ще бъдат около средно многогодишните  стойности. Днес се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук