Възможни са незначителни повишения на речните нива

04.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +19 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес вечерта и през следващите три дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да бъдат повишенията в сряда и четвъртък във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Осъм и Янтра (в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 5, 6 и 7 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките над яз. Панчарево – р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Златна Панега и р. Гостиля. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 5, 6 и 7 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горното течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново, както и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 април ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. В периода 5-7 април са възможни незначителни повишения във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.