Възможни са незначителни повишения на речните нива

08.02.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -30 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -38 см до -10 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се без съществени изменения. По-значително понижение е регистрирано на река Мочурица при с. Чарда с -52 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -16 см до +12 см. Водните количества на реките Тунджа и Арда са около и под праговете за високи води. Водните количества във водосбора на река Марица са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -10 см до +11 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долните части от водосбора на река Искър, във водосборите на реките Вит и Осъм, в планинските части от водосбора на река Янтра и във водосборите на река Русенски Лом и добружанските реки. На 10 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 09, 10 и 11 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 10 и на 11 февруари в резултат на валежи ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 09, 10 и 11 февруари 2018 г. ще бъдат около  и  над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора ще се повишават незначително, вследствие на валежи. На 10 и 11 февруари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 09, 10, 11 и 12 февруари 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите един два дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. През следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.