Възможни са незначителни повишения на речните нива

23.10.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метрология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения, по-значителни изменения в резултат на оттичане са отчетени на р. Осъм (от -19 см до +37 см). Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +4 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени изменения на речните нива във водосбора на р. Искър с от -23 см с до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

   Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.10) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24.10 и през нощта срещу 25.10, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 24, 25 и 26.10.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на 24 и 25.10. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 24, 25 и 26.10.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре (23 и 24.10) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 25-26.10, в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27.10.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (23.10) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като е периода 24-25.10 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.