Възможни са незначителни повишения на речните нива

03.12.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на почти всички реки във водосбора са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 11 см до + 11 см; за водосбора на р. Вит от - 7 см до + 5 см; за водосбора на р. Осъм от - 4 см до + 7 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 6 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от - 11 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления (Брегови лед) е регистриран по р. Осъм в района на Троян.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 10 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 11 см до + 5 см; за водосбора на р. Марица от - 4 см до + 10 см; за водосбора на р. Арда от - 8 см до + 5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от - 145 см до + 144 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на горното и средно течение на основната р. Марица и р. Въча при гр. Девин (м. Забрал), където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 6 см до + 7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни, речните нива ще останат без съществени изменения. На 4 декември в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на частично снеготопене, главно във водосборите на реките западно от р. Искър. На 5 декември са възможни незначителни повишения на речните нива западно от р. Искър – в резултат на частично снеготопене, а във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра – в  резултат на частично снеготопене и валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 4, 5 и 6 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 4, 5 и 6 декември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 декември водното количество ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.