Възможни са незначителни повишения на речните нива

06.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Искър: от -16 см до +28 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм: от -20 см до +22 см; за водосбора на р. Янтра: от -5 см до +15 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -5 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър – Подприщване на водния стоеж от ледови явления;
р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили вследствие на валежи, по-съществено на р. Ропотамо при с. Веселие – до +148 см и на р. Велека при с. Граматиково – до +61 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са от -2 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е над прага за средни води, а водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили вследствие на валежи. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -97 см до +95 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Марица: от -13 см до +23 см; за водосбора на р. Арда: от -12 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -4 см до +9 см; за водосбора на р. Струма: от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно – Брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.02) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие оттичане, днес (06.02) все още са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.02) и през следващите 3 дни ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане, днес (06.02), все още са възможни незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (06.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане, днес (06.02), все още са възможни незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.02.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (06.02), все още са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи и оттичане. На 07, 08 и 09.02 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (06.02), все още са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи и оттичане. През следващите дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 10 и 11.02, вследствие на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.