Възможни са незначителни повишения на речните нива

04.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) на отделни места в понеделник и вторник ще има слаби краткотрайни валежи с незначителни количества. Към настоящия момент водните количества на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са над праговете за високи води. През изминалото денонощие нивата на реките са се изменили в границите от -8 см до +10 см.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от +6 см до –4 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от +8 см до -4 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от +10 см до -8 см.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до -2 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, се очакват нивата на реките днес да се понижават или задържат. През следващите един-два дни са възможни незначителни, краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на продължаващото частично снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд.
Дунавски басейн: краткотрайни, незначителни повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Осъм и Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.