Възможни са незначителни повишения на речните нива вследствие на валежите

09.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -32 см до +38 см, по-значително повишение е регистрирано при гр. Нови Искър с до +113 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +39 см; за водосбора на р. Арда от -23 см до +36 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -130 см до +142 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Марица при гр. Радуил, р. Чепинска при гр. Велинград, р. Въча при гр. Девин, р. Чепеларска при с. Бачково и р. Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +19 см, а за водосбора на р. Струма от -1 см до +28 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (09.04) ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са те във водосборите на реките западно от р. Вит (р. Лом, р. Огоста, горните части от водосбора на р. Искър) и в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. От вечерните часове на 09.04 ще започне понижение на речните нива, като в резултат на оттичане ще има повишения до 10.04 в долните течения на основните реки. На 11.04 и 12.04 в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни повишения са възможни на 11.04 в долните части от водосбора  на р. Искър и във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) водните нива на реките във водосбора ще се повишават в резултат на валежи. На 10, 11 и 12.04 речните нива ще започнат за се понижават, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и утре водните нива на реките във водосбора ще се повишават, като по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи незначителни повишения на водните нива ще има в периода 10- 11.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.04) и през следващите 3 дни вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни на 11.04 във водосборите на р. Провадийска, Камчия и всички южночерноморски реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.